งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ประจำปี 2565 และ TISS ครั้งที่ 2

1330 Views  | 

 วันที่ 8 สิงหาคม 2565  นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก จังหวัดชลบุรี ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมี นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับ

        ภายหลังจากพิธีเปิดเสร็จสิ้น ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการภาคตะวันออกที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ปี 2565 ระดับทอง (ปีที่ 1) จำนวน 12 รางวัล  และ คุณวิชชุดา สีมาขจร ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ (ชลบุรี) ขึ้นมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ประจำปี 2565 จำนวน 34 รางวัล จากนั้นเป็นพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการและงานด้านความปลอดภัยฯ ระหว่าง สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) นิคมอุตสาหกรรม อมตะซิตี้ และ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

        งานสัมมนาวิชาการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภาคตะวันออก ประจำปี 2565 จัดขึ้นภายใต้ธีมงาน “มุ่งสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะที่ปลอดภัยและสังคมคาร์บอนต่ำ" เพื่อผลักดันสู่ความเป็น Safety city, Smart city, Low Carbon City และส่งเสริมความปลอดภัยผู้ใช้แรงงาน คนทำงาน ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม  ชุมชน และสังคม มุ่งมั่นให้เกิดเมืองคาร์บอนต่ำ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศชาติ รวมไปถึงการมุ่งให้เกิดค่านิยมความปลอดภัย (Safety Values) 3 ด้าน “M-D-C” ในสังคมการทำงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  โดยงานกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 สิงหาคม 2565  กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมนิกโก้ และห้องราชพฤกษ์ อาคารอมตะ เซอร์วิส เซ็นเตอร์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี รวมทั้งการสัมมนา่ในรูปแบบออนไลน์  รวมกว่า 10 หัวข้อ  การแสดงนิทรรศการ นวัตกรรมด้านความปลอดภัย จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษากว่า 40 บูธ มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 250 คนจาก 150 สถานประกอบการ

Powered by MakeWebEasy.com
This website uses cookies for best user experience, to find out more you can go to our websit Privacy Policy  and  Cookies Policy