News&Event

อมตะซิตี้ ระยองจัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (สารเคมีรั่วไหล แก๊สรั่วไหล และเพลิงไหม้) ประจำปี 2567 เพื่อซักซ้อมความพร้อมของหน่วยงานเครือข่ายในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร การประสานงาน การแถลงข่าว การใช้อุปกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการภายในและชุมชนโดยรอบนิคมฯ

อมตะซิตี้ ชลบุรี จัดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนควบคุมภาวะฉุกเฉิน (สารเคมีรั่วไหล แก๊สรั่วไหล และเพลิงไหม้) ประจำปี 2567 เพื่อซักซ้อมความพร้อมของหน่วยงานเครือข่ายในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน การสื่อสาร การประสานงาน การแถลงข่าว การใช้อุปกรณ์ ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ประกอบการภายในและชุมชนโดยรอบนิคมฯ

เนื่องด้วยปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่องการปรับปรุงและการพัฒนาต่างๆ ในด้าน สถาปัตยกรรม การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีอาคารและก่อสร้าง การวางแผนเมืองรวมไปถึงการบริหารจัดการการออกแบบล้วนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่มุ่งไปสู่การพัฒนาทียั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่ง ที่ทำให้เกิดการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืนของเมืองทางคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทางบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสจำกัด เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาความรู้ การเตรียมพร้อม และการฝึกฝน ที่ถูกต้องภายใต้มาตรฐานสากล เพื่อให้ทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการในนิคมฯ  มีศักยภาพในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ หน่วยป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน ในนิคมฯ อมตะซิตี้ จึงได้จัดงานประกวด"ทีมฉุกเฉินในสถานประกอบกิจการ" ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2  ในวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567 ณ ลานฝึกอบรมดับเพลิง อมตะซิตี้ ชลบุรี 

งานที่จัดแสดงเทคโนโลยีและโซลูชั่นนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัย การป้องกันอัคคีภัย และความเป็นอยู่อัจฉริยะ รวมถึงความปลอดภัยทางไซเบอร์ และงาน Building and Architect Thailand 2024

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จะจัดการประชุมในเรื่องแผนป้องกันน้ำท่วม นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี ประจำปี 2567โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงการดำเนินการและแผนในการทำงานของทางอมตะฯ ซึ่งจะจัดขึ้นใน วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567ณ ห้องประชุม A300 สถาบันไทย เยอรมัน ชั้น 3  

พร้อมเรียนรู้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเชิงธุรกิจอย่างรวดเร็วและแม่นยำ เรียนครบจบใน 1 วัน รวมวิธีการใช้Dashboard/Report และวิเคราะห์ข้อมูล

ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าอมตะคาร์บอนนิวทรัล (ACNN): ร่วมมือกันเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

คุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ให้เกียรติขึ้นกล่าวต้อนรับ งานสัมมนาการปฏิบัติงานความปลอดภัยให้สอดคล้องตามกฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ผู้บริหารจัดการระบบความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในโรงงาน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณประสิทธิ์ ปาตังคะโร หัวหน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.ชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงาน เขต 2 คุณสมเกียรติ แสงเพิ่ม ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยและอาชีวอนามัย การนิคมแห่งประเทศไทย นายปรามสยบ ภูมิพาณิชย์ เข้าร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด พร้อมเดินหน้าโครงการติดตั้งโซล่าเซลล์ Solar Rooftop & Solar Car Park หนุนเป้ากำลังการผลิตไฟฟ้าในนิคม ผู้ให้บริการโซลาร์เซลล์ครบวงจรบนพื้นที่โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรีและระยอง 

Carbon Emission Platform Workshop : Greenovation Gateway ที่จัดขึ้นโดย บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด บริษัท รูทคลาวด์เทคโนโลยี (สิงคโปร์) จำกัด และบริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานเพื่อให้ตัวแทนสถานประกอบการในนิคมฯ มีความรู้ความเข้าใจการใช้แพลตฟอร์มเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลการจัดการก๊าซเรือนกระจก

Mr. Osamu Sudo รักษาการประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (CMO) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จํากัด (มหาชน) และคุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมพิธีเปิดงานเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งอนาคต  “Automation & Robotic Day 2024” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2024 ณ สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI) นิคมฯอมตะซิตี้ ชลบุรี โดยมีนายเอกภัทร วังสุวรรณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน โดยงานนี้เป็นการแสดงเทคโนโลยี ความก้าวหน้าทางด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

บริษัทอมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ โดยนายไมตรี ประเสริฐ นายกเทศมนตรีประธานในพิธี ส่งต่อความรู้และปลูกจิตสำนึกแห่งความปลอดภัย โดยนำทีมงานวิทยากรจากทีมป้องกันและตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

เตรียมตัวให้พร้อมกับงาน Suan Chon Amata City Charity Run 2024 สมัครได้แล้ววันนี้

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด นำโดยคุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญาพันธมิตรทางธุรกิจกับ บริษัท รูทคลาวด์เทคโนโลยี (สิงคโปร์) จำกัด และ บริษัท โพลีเทคโนโลยี จำกัด ณ โรงแรมนิกโก้ อมตะซิตี้ ชลบุรี ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และอมตะซิตี้ ระยอง

สำนักงานนิคมฯ อมตะซิตี้ชลบุรี, องค์การบริหารจัดการก็าซเรือนกระจก ,สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก,จับมือ AFS และภาคี แถลงข่าวการก่อตั้งเครือข่ายอมตะคาร์บอนนิวทรัล (Amata Carbon Neutral Network : ACNN)และการจัดงาน ACNN forum 2023 พร้อมเสริมทัพเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย(TCNN) เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในการลดการปล่อย "ก๊าซเรือนกระจก" แก่สถานประกอบการที่เป็นสมาชิกในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในระดับองค์กร เพื่อสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืน

คุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดงาน Secutech Thailand 2023 และ Thailand Building Fair 2023งานแสดงสินค้านานาชาติครบวงจรด้านอาคาร และ งานแสดงเทคโนโลยีและโซลูชันนานาชาติด้านระบบรักษาความปลอดภัย

อมตะฯ ได้รับเกียรติจาก นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนา เรื่อง “ความปลอดภัยของการใช้ถังดับเพลิงมือถือ” แก่ผู้ประกอบการภายในนิคมฯ ซึ่งจัดโดยบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.

คุณอัครเรศร์ ชูช่วย กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ได้รับเชิญเป็นเกียรติร่วมงานแถลงข่าว Thailand Building Fair 2023 และ Secutech Thailand 2023 และการเสวนาในหัวข้อ “เมืองยั่งยืน อนาคตน่าอยู่” รวมถึงกล่าวแสดงวิสัยทัศน์จุดเริ่มต้นความร่วมมือระหว่าง Messe Frankfurt และ AMATA ณ True Digital Park ตึก West (ทรู ดิจิทัล พาร์ค ตึก เวสต์)

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบวงจรในนิคมอมตะซิตี้ฯ มีการจัดประชุมชี้แจงแผนป้องกันน้ำท่วมประจำปี 2566 ให้กับผู้ประกอบการในนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรีฯ โดยมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมเพื่อให้ข้อมูลและเสริมสร้างความเชื่อมั่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำท่วมในนิคม

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้