กิจกรรมโครงการ Amata Best Waste Management Awards

1198 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัทฯ คำนึงการมีส่วนร่วมของโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมในการช่วยลดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจให้กับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยและขยะอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ ได้จัดโครงการ “รางวัลการจัดการขยะอุตสาหกรรมและมูลฝอยในโรงงาน (AMATA Best Waste Management Awards)” เป็นกิจกรรมประจำปีต่อเนื่องกันตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงงานเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะอุตสาหกรรมประเภทไม่อันตราย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลภายในโรงงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำหลักการจัดการ 3Rs (Reduce-Reuse-Recycle principle) มาประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะ ซึ่งส่งผลให้โรงงานสามารถลดต้นทุนของผลิตภัณฑ์ได้อีกทางหนึ่ง โดยมีเป้าหมายให้ลูกค้ามีการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรมและขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางภายในโรงงานที่มีประสิทธิภาพก่อนส่งมายังโรงงานคัดแยกขยะ เพื่อเพิ่มอัตราส่วนขยะที่สามารถนำไปผลิตเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และขยะรีไซเคิล

ในปี 2563 มีโรงงานสมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 76 บริษัท โดยโรงงานทั้งในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง มีความสนใจเข้าร่วมลดน้อยลงจากปี 2562 ที่มีจำนวน 84 บริษัท ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องใช้วิธีการตรวจประเมินผ่านเอกสารเพียงอย่างเดียว ไม่ได้เข้าไปตรวจประเมินและให้คำแนะนำในสถานที่ปฏิบัติงานจริงได้ ทำให้ต้องแสดงหลักฐานเป็นเอกสารค่อนข้างมาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงมุ่งส่งเสริมให้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมทั้งสองแห่งตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการขยะอุตสาหกรรม และต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการขยะของโรงงาน รวมถึงมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่องต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้