บริการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป

2609 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด  ผู้ให้บริการจัดเก็บ รวบรวมขยะมูลฝอย ที่เกิดจากสำนักงาน โรงอาหาร ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และ ระยอง  เป็นผู้เชี่ยวชาญที่ให้บริการจัดการขยะในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาเป็นเวลามากกว่า 10 ปี  การจัดการเน้นตามหลัก 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) เป้าหมายการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นลดการฝังกลบให้เป็นศูนย์ (Zero Waste to Landfill)  

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบของการกำจัดขยะด้วยวิธีการฝังกลบที่ก่อให้เกิดก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ บริษัทฯ จึงตั้งเป้าหมายในการลดปริมาณขยะมูลฝอยที่นำไปกำจัดโดยวิธีฝังกลบให้มากที่สุด โดยนำหลักการหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เข้ามาประยุกต์ใช้ในการให้บริการจัดเก็บ รวบรวม คัดแยก และกำจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา

ที่มา : ข้อมูลจากรายงานความยั่งยืนกลุ่มบริษัทอมตะ ปี 2563 การบริหารจัดการขยะ

ขั้นตอนการให้บริการ ตั้งแต่เก็บขน รวบรวม คัดแยก และ ส่งกำจัด ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายทุกกระบวนการ การดำเนินการคัดแยก ภายใต้การดำเนินงานของอาคารคัดแยกขยะ ที่ตั้งอยู่ภายในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี  พื้นที่ประมาณ 7  ไร่ เลขทะเบียนโรงงาน น.105-1/2549-นอน. ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้  


หลังจากเก็บรวบรวมขยะจะถูกคัดแยกออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะส่วนที่เผาไหม้ได้ และ ส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

• ขยะรีไซเคิล ส่งเข้าสู่กระบวนการผลิต หรือ สร้างใหม่
• ขยะส่วนที่เผาไหม้ได้   ส่งเป็น “เชื้อเพลิงขยะ” (Refuse Derived Fuel: RDF ) ใช้ในเตาปูนซีเมนต์ และ เตาเผาขยะเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า
• ส่วนที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้  ส่งไปฝังกลบ ตามหลักสุขาภิบาล

นอกจากนี้ผู้รับเหมา ที่เข้ามารับดำเนินการ ทั้งส่วนเก็บขน คัดแยก และ กำจัด ต้องได้มาตรฐาน มีการตรวจประเมินการดำเนินงานทุกปี เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ตลอดจนมีการยกระดับและพัฒนาผู้รับเหมาไปพร้อมกัน

ในทุกกระบวนการ อมตะ ได้พัฒนาและยกระดับ โดยการนำเทคโนโลยี เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ เช่น การเข้าถึงข้อมูลการเก็บขน ผ่าน Amata Smart manifest ซึ่งเป็น Web Online ลูกค้าสามารถเข้าดูข้อมูล ได้แบบเรียลไทม์ และ จัดทำรายงาน ได้อย่างรวดเร็ว ลดการใช้กระดาษ ลดการสัมผัส ตอบโจทย์การทำงานในสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมกันนี้ยังพัฒนาช่องทางการแจ้งข้อมูลข่าวสาร เรื่องการเก็บขน ให้สะดวกรวดเร็ว ได้ผ่านช่องทาง Line Official : @afswaste เพื่อให้ลูกค้าสามารถแจ้งข่าวสารได้ทันท่วงทีอีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้